Концепція

Події кількох останніх років української історії показали, що український народ перетворився у сильну політичну націю, яка здатна у вирішальний час самоорганізуватись, і, демонструючи високий рівень громадянської відповідальності, взяти у свої руки питання організації суспільного життя, захисту інтересів держави та народу.Саме  громадянське  суспільство  стає  основним ініціатором позитивного тиску на владні, політичні та бізнесові інституції України. І цей тиск громади призведе до оновлення нашого суспільства в інтересах усіх громадян країни. Головною платформою нашого громадського руху є цінності, сформульовані найбільшим представницьким здвигом українського народу в новітній історії — Революцією Гідності.

Очистити владу і протидіяти корупції — задля збереження державності
Чергова спроба українців побудувати модерну європейську країну під реальною загрозою через нездатність державного апарату відмовитись від роз’їдаючої корупції. Як наслідок — це зростаюча недовіра до керівництва країни в середині та зневіра зовнішніх партнерів України; слабкість неефективність воєнної протидії ворогу; розчарування в правильності європейського вектору розвитку.

Реалізувати євроінтеграційні процеси
Максимальна інтеграція України в Європу є єдино можливим шляхом забезпечити майбутнє наступним поколінням українців. Досягнення європейських стандартів гарантуватимуть нормальні умови життя громадянам України, захистять їх права та безпеку. Чим далі ми просунемося на Захід, тим далі ми будемо від Росії, яка знову стає символом зла – зі своєю корупцією, авторитаризмом та імперіалізмом. Протистояння України з Росією  стає нашим внеском у світову цивілізацію, і світ повинен оцінити це.

Здійснювати громадський контроль за роботою органів державної влади
Ми переконані, що робота органів державної влади та місцевого самоврядування має бути максимально прозорою та відкритою для впливу громади. Контроль громади за діями державної та місцевої влади, правоохоронними органами, підприємствами державної та комунальної власності є запорукою посилення ефективності їх роботи. Майдан, добровольчий та волонтерський рухи, чітко показали, що українці готові брати на себе відповідальність за найважливіші речі в справі розбудови української держави.

Забезпечити справедливість
Одною із головних характеристик українського народу є бажання справедливості. Саме відсутність справедливості дуже часто була причиною повстань, воєн, революцій та майданів. Справедливість у нас в крові.Наявність великого ворога (такого як режим Януковича чи терористична Росія) сприяла тому, що народ об’єднував свої зусилля на протистоянні йому. Натомість, досягнення справедливості на нижчому рівня — справедливі зарплати, пенсії, тарифи, умови ведення бізнесу та виховання дітей — є справою значно складнішою. Бо солідарність українців вміло руйнується тими, хто за наш рахунок отримує преференції персонально для себе. Реалізація телевізійних проектів створених журналістами-активістами руху «Народний контроль» дозволяє тримати постійний та зворотній зв’язок із громадянами. І з їхньою допомогою досягати реалізації нашої програмної засади — Правда і Справедливість.

Посилити владу громади, надавати якісні публічні послуги
Залучення до управління країною ширших суспільних кіл, передаючи на місця повноваження та ресурси для повноцінного управління — це гарантія суспільної стабільності та непохитності обраного вектору розвитку. Якість надання публічних послуг (освітніх, медичних, соціальних, адміністративних) напряму вказує на здатність держави ділитися повноваженнями та готовність працювати не як апарат примусу, а як обслуговуючий персонал. Місцева влада, яку громада наймає на роботу для виконання поставлених завдань і якій надає для цього фінансові можливості у вигляді сплачених податків, зобов’язана надавати громаді якісні публічні послуги. Частина цих послуг має адміністративний, а ще соціальний характер. На жаль, не завжди ці послуги якісні. Партія «Народний контроль» ставить перед собою завдання силами своїх місцевих осередків забезпечити процес постійного оцінювання якості надання послуг відповідними місцевими органами влади, а також, на основі пропозицій громади пропонувати заходи для їх покращення. Саме ці пропозиції щодо покращення якості послуг, які місцева влада надає місцевій громаді, є змістом локальних виборчих програм партії «Народний контроль», з якими вона йде на місцеві вибори.

Створити нові робочі місця через дерегуляцію бізнесу, ліквідувати монополії
Власна економічна спроможність, базована на активній підприємницькій участі дрібного, малого та середнього бізнесу, як гарантія трудової зайнятості та як наслідок належного пенсійного забезпечення. Правовий захист приватної власності, ліквідація монополій, які стали основою нерівної конкуренції та привели до несправедливого розподілу дивідендів, незалежні/громадські засоби суспільної комунікації — це три передумови створення країни нових можливостей, країни для громадян.

Забезпечити результативність планів і дій
Основою діяльності повинні стати конкретні програми, проекти, заходи; законодавчі ініціативи представників Парламенту; нормотворча діяльність депутатів місцевих рад та її виконавчих органів. Тільки такий підхід забезпечить очікуваний розвиток та дасть можливість крок за кроком покращувати ситуацію в житті країни, регіону, конкретного мікрорайону; дасть можливість розвивати стратегічні галузі і конкретні ініціативи.

Виходячи з цих програмних засад, активні учасники Революції Гідності, громадські діячі, волонтери та журналісти об’єднали свої зусилля в Громадському русі «Народний Контроль».